M. Kowalczyk, J. Kmieciak, W. Andrzejczak – nasz zespół

WIESŁAWA ANDRZEJCZAK - mgr psychologii, psychoterapeutka (certyfikat Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 122 oraz The European Association for Psychotherapy), Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 134). Ma 20-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (zaburzenia nerwicowe, depresyjne, zaburzenia osobowości), terapię małżeńską/par oraz terapię rodzin (ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi w okresie dojrzewania).

JOANNA KMIECIAK - mgr psychologii, psychoterapeutka (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 668). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeńską/par, oraz terapię rodzinną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wieloletniej pracy z pacjentami w renomowanych ośrodkach terapii oraz oddziałach szpitalnych w Łodzi oraz Krakowie.

MAŁGORZATA KOWALCZYK - doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeutka w drodze do certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła szkołę w Krakowskiej Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aktualnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej organizowane przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Łódź. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, małżeńską/par oraz terapię rodzinną i grupową. Pracuje pod stałą superwizją.