Psychoterapia

 • Konsultacje;
 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych;
 • Psychoterapia grupowa osób dorosłych;
 • Psychoterapia rodzinna;
 • Psychoterapia małżeńska, par.
Dla psychoterapeutów:
 • Superwizja - Jednym z obszarów naszej działalności jest superwizja dla psychoterapeutów, obejmująca regularne spotkania ze specjalistą posiadającym certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mgr Wiesławą Andrzejczak. Prowadzona przez nas superwizja może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Miejscem jej realizacji jest Łódź, gdzie stworzyliśmy specjalistyczne gabinety psychoterapeutyczne. Superwizja adresowana jest do psychoterapeutów pracujących w podejściu psychodynamicznym i/lub systemowym. Ma na celu umożliwienie przyjrzenia się własnej pracy w relacji z pacjentem oraz uzyskaniu pomocy w pokonaniu trudności.
Prowadzimy psychoterapię w zakresie:
 • zaburzeń zdrowia psychicznego - stany depresyjne oraz lękowe, fobie, natręctwa, przewlekłe napięcie emocjonalne, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość), zaburzenia osobowości;
 • trudności w kontrolowaniu emocji (np. niekontrolowane wybuchy złości, nieśmiałość);
 • problemów w relacjach z bliskimi, w budowaniu satysfakcjonujących relacji w związku oraz w funkcjonowaniu w grupach społecznych i zawodowych;
 • trudności w radzeniu sobie w kryzysach życiowych (utraty, żałoba, rozstanie, choroby, poronienia, niepłodność);
 • trudności związanych z etapami życia (dojrzewanie, dorosłość, przemijanie).
Prowadzimy także psychoterapię o charakterze rozwojowym (pełniejsze poznawanie siebie, rozumienie dokonywanych wyborów, świadome kierowanie własnym życiem).

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją. Jest to spotkanie, które ma charakter diagnostyczny. Służy ono zorientowaniu się w problemach sytuacji zgłaszającej się osoby oraz pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy, w tym – możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Kierujemy się zasadą, iż każdy osoba jest niepowtarzalna, i że o efektywności terapii decyduje dostosowanie podejścia i form pracy do specyfiki problemu, który zgłasza.

Psychoterapię prowadzimy w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Psychoterapia indywidualna:
Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie sesji raz w tygodniu, w stałym terminie. Psychoterapia krótkoterminowa składa się z kilku do kilkunastu sesji (na ogół nie więcej niż 20). Proponowana jest w zależności od zgłaszanych problemów (objawów) i dostosowana do celu, jaki pacjent chce osiągnąć. Psychoterapia długoterminowa jest pracą nastawioną na poznanie siebie i zmianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu jej zakończenia.

Psychoterapia grupowa:
Psychoterapia grupowa, to terapia mająca na celu zmianę i rozwój świadomości, gdzie czynnikiem terapeutycznym są zjawiska zachodzące w grupie. Mimo, że podstawowym narzędziem pracy jest grupa, celem psychoterapii grupowej jest zawsze pomoc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa jest cenną formą zdobywania konkretnej wiedzy o funkcjonowaniu międzyludzkim. Daje ona możliwość powiązania swoich trudności z tym, co może występować w relacjach z innymi osobami i pozwala na dostrzeżenie niezrozumiałych mechanizmów funkcjonowania. Przyjęcie do grupy poprzedzone jest rozmową z osobą lub osobami prowadzącymi.

Terapia rodzinna:
Terapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Kiedy rodzina przeżywa kryzys, czy boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić (np. z chorobą dziecka lub innego członka rodziny), kryzysem między rodzicami a nastolatkiem, kryzysem "pustego gniazda" - pomocy potrzebują wszyscy członkowie. Zgłaszane problemy rozpatrywane są jako problemy całego systemu z perspektywy interakcyjnej, tzn. - jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami i co można zrobić, by go rozwiązać lub zminimalizować.

Terapia małżeńska/par:
Jednym z obszarów naszej działalności jest terapia par. Jej istotą ma być odbudowywanie bądź budowanie /rozwój/ zdrowej, opartej na zaufaniu, satysfakcjonującej obie strony relacji. Jest adresowana do małżeństw, jak i par nieformalnych, które chcą zadbać o jakość swojego związku. Terapia par wymaga zaangażowania obu stron i może przynieść rozwiązania wielu konfliktów, np. sytuacje braku wzajemnego zaufania, kryzysy, zdrada, poczucie oddalenia i osamotnienia, brak szacunku, przemoc oraz problemy związane z prokreacją m. in niepłodność, poronienie. Realizowana przez nas terapia par opiera się na regularnych sesjach z terapeutą. Miejscem naszej działalności jest Łódź, gdzie stworzyliśmy specjalistyczne gabinety psychoterapeutyczne.